Esettanulmányok

PTE
Az egyetem ingatlankataszterének felmérése, épületek BIM modelleinek grafikus tervrajzainak előállítása és adatbázis alapú rendszer kiépítése a mindennapi üzemeltetéshez, a rendszer bevezetése az egyetem területgazdálkodási és informatikai rendszererébe.
Hörmann Kft. logo
Kapu hibakezelő és karbantartó rendszer országos lefedettséggel az archifm.net webes, valamint mobil CAFM megoldásainak segítségével.
mol_logo
Teljeskörű létesítménygazdálkodási rendszer kialakítása, mellyel MOL kiszolgáló ingatlanállományának teljes nyilvántartása és karbantartásmenedzsmentje biztosítottá válik. A létesítménygazdálkodási rendszer nem szigetmegoldásként, hanem a vállalatirányítási és pénzügyi rendszerrel integráltan működik együtt. Az ingatlanállomány érintett részének jelentős része ArchiCAD alapú 3D modellben is feldolgozásra került, melyek segítségével nemcsak az ingatlanok üzemeltetése, hanem az üzletágak és bérlők grafikus kezelése, költöztetési is megoldható.
Nyíregyházi Főiskola
A Nyíregyházi főiskola rendszerének kialakítása során nemcsak az volt a cél, hogy az alapvető létesítménygazdálkodási feladatokat ellássa a rendszer, hanem képes legyen az épületautomatizálási rendszer adatai alapján költségallokációt és karbantartási feladatok kezdeményezését is megvalósítani. A kialakított rendszer 3 dimenziós épületmodell alapú adatkezelést is biztosít.