Végfelhasználói licencszerződés (EULA)

FONTOS!

A PROGRAM LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, HOZZÁFÉRÉSÉVEL, AZ „ACCEPT” (ELFOGAD) GOMBRA KATTINTÁSSAL A VÉGFELFHASZNÁLÓ ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. AMENNYIBEN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET A VÉGFELHASZNÁLÓ NEVÉBEN, KINYILVÁNÍTJA ÉS SZAVATOLJA, HOGY TELJES JOGKÖRREL RENDELKEZIK, HOGY BIZTOSÍTSA A JELEN VÉGFELHASZNÁLÓ ÁLTALI ELFOGADÁSÁT. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET, NE TÖLTSE LE, TELEPÍTSE, MÁSOLJA, NYISSA MEG, KATTINTSON AZ „ACCEPT” GOMBRA, VAGY HASZHNÁLJA EZT A PROGRAMOT, ÉS AZONNAL KÜLDJE VISSZA A NEM HASZNÁLT ADATHORDÓZÓ ESZKÖZÖKET, DOKUMENTÁCIÓT ÉS A JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁT ANNAK A FÉLNEK, AKITŐL KAPTA, A KIFIZETETT ÖSSZEG VISSZATÉRÍTÉSE FEJÉBEN. AMENNYIBEN A PROGRAMOT LETÖLTÖTTE, SEMMISÍTSE MEG ANNAK ÖSSZES PÉLDÁNYÁT.   

Tungsram Innovative Solutions (Tungsram IS)

SZOFTVER LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Hozzáférés az ArchiFM Szoftverhez.  A szerződés időtartama alatt (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően a Tungsram IS köteles licencet biztosítani az „ArchiFM” márkanév alatt üzemeltetett, számítógép által támogatott létesítménygazdálkodási (CAFM) szoftver alkalmazások/szoftverek összességéhez, ami egyéni műveleteket tesz lehetővé az épületek és/vagy épületportfóliók kezelése terén kifejezetten erre a célra készült alkalmazás/szoftver modulokat használva (ezentúl együttesen „ArchiFM Szoftver vagy Szoftver”). Az ArchiFM Szoftver licenc a következő linken meghatározott Szolgáltatási Kör igénybevételét teszi lehetővé: link (a “Szolgáltatási Kör”).   Amennyiben ellentmondás áll fenn a jelen Szerződés feltételei és a Szolgáltatási Kör feltételei között, jelen Szerződést kell irányadónak tekinteni.

Hozzáférés a Felhő Szolgáltatáshoz (Cloud Service): A Felhő Szolgáltatásainkra vonatkozó feltételeket az alábbi Tungsram IS Felhőszolgáltatási Szerződésben határozzuk meg: lásd a részleteket a következő linken: link

Licenc. Jelen Szerződés nem kizárólagos szoftver használati jogot és/vagy felhő alapú szoftver szolgáltatást biztosít az Ön mint Végfelhasználó számára, amely alapján használhatja (i) a mellékelt egy vagy több DVD-n kiszállított számítógépes programból, kísérő dokumentációból és csomagolásból álló terméket („Saját Üzemeltetésű Szoftver”) vagy (ii) a Tungsram IS Felhő Szolgáltatási Szerződésben meghatározott felhő alapú szoftver szolgáltatását (lásd a részleteket a következő linken: link), mely a Szoftverlicencet és a hozzákapcsolódó tárhelyszolgáltatásokat tartalmazza (ezentúl „Felhő Szolgáltatás”). A Szoftver használatba vehető Saját Üzemeltetésű Szoftverként vagy a Felhő Szolgáltatásunkban foglalt szoftverként. A Szoftvert mindkét esetben használatba adjuk, nem pedig eladjuk Önnek, az Ön saját használatára a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően. Saját Üzemeltetésű Szoftver esetében Ön a Szoftvert tartalmazó adathordozó eszközt vásárolja meg, nem pedig magát a Szoftvert, mely a Tungsram IS tulajdona marad. Felhő Szolgáltatások esetében a Tungsram IS infrastrukturális szolgáltatását veszi igénybe.

A Szoftver eredeti mű, amely a szerző jogait és szellemi tulajdonát védő szerzői jogi védelem alá esik.  A Tungsram IS fenntart minden jogot a Szoftver – ideértve annak dokumentációját, logóját, védjegyeit ikonjait és interfészeit – bármely többszörözésére vagy egyéb, a jelen Szerződésben meghatározottól eltérő felhasználására vonatkozóan.

Licencfeltételek.

* A Saját Üzemeltetésű Szoftvert Végfelhasználóként egyetlen számítógépen (CPU), kizárólag személyes felhasználás céljából használhatja. Kifejezetten tilos a Szoftvert önmagában vagy egy másik termék részeként terjeszteni vagy kereskedelmi forgalomba hozni.

* Egyetlen másolatot készíthet a Saját Üzemeltetésű Szoftverből biztonsági másolat céljából, gépen olvasható formában. Nem másolhatja le a Szoftverhez tartozó írásos kísérő anyagokat. 

* Az ArchiFM Szoftverszolgáltatások használatára a B mellékletben található szolgáltatási szint megállapodás vonatkozik.

KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE, HOGY AMENNYIBEN A LICENCET ÁRENGEDMÉNNYEL VÁSÁROLTA, ARRA A TUNGRAM IS-VEL KÖTÖTT KÜLÖN SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK VONATKOZHATNAK.

Korlátozások.

* Ön nem értékesítheti, terjesztheti, engedheti át, adhatja alhasználatba, bérbe vagy haszonbérletbe, engedheti át vagy ruházhatja át egyéb módon a Szoftver használati jogát, valamint nem engedheti át kereskedelmi használatra egy hálózat révén sem egészben, sem részben, a Tungram IS erre vonatkozó kifejezett engedélye nélkül.

* Kifejezetten tilos a Szoftvert (annak kódját vagy védőeszközét) részekre bontani, szétszedni, visszafejteni, vagy emberek által észlelhető formára egyszerűsíteni bármilyen célból.

* Kifejezetten tilos egészben vagy részben a Szoftveren alapuló származékos munkák adaptálása, fordítása vagy létrehozása.

Szoftvertámogatás.

A Tungsram IS a Saját Üzemeltetésű Szoftverhez az adásvétel napjától kezdve a következő év adásvétel napjától számított ugyanazon napjáig szoftvertámogatást biztosít. A Tungsram IS támogatást biztosít a Felhő Szolgáltatások Felhasználói számára is a szolgáltatás teljes időtartama alatt (Támogatási Időszak). A Támogatási Időszak alatt a Tungsram IS elérhetővé teszi a karbantartási szolgáltatást, mely által Ön megkaphatja a javításokat, frissítéseket, hibajavításokat és egyéb támogatásokat a Szoftveréhez ingyenesen vagy egy kölcsönösen elfogadott támogatási szolgáltatási díjért, a megfelelő kiválasztandó. A törvényi változások által megkövetelt szoftverfrissítéseket (szoftverkövetés) ingyenesen biztosítjuk. A Szolgáltatási Szint Rendelkezésreállást és a díj ellenében biztosított frissítéseket és javításokat a Támogatási Szolgáltatási Szerződésben határozzuk meg.

A Szoftver egy bizonyos verziójának támogatása addig áll rendelkezésre, amíg a Tungsram IS vissza nem vonja annak a verziónak a támogatását. A támogatás visszavonásakor a Szoftver egy támogatott verziójára kell váltania, ha szeretné továbbra is igénybe venni a támogatási szolgáltatásainkat.

A szerződés megszűnése.

* Jelen Szerződés a megszűntetéséig hatályban marad. Tungsram IS általi megszüntetés. A Tungsram IS azonnal megszüntetheti jelen Szerződést írásos felmondás útján, amennyiben (a) az Ön részéről bármely itt foglalt nyilatkozat vagy szavatosságvállalás  lényeges tekintetben valótlannak bizonyul a nyilatkozat megtételétől kezdve; (b) lényeges tekintetben késedelmesen vagy nem teljesíti az itt foglalt kötelezettségeit vagy megállapodásait, amely szerződésszegést, késedelmet vagy mulasztást a Tungsram IS írásos felszólítását követő harminc (30) napon belül nem orvosolja  (vagy amennyiben a szerződésszegés, késedelem vagy mulasztás fizetésre vonatkozik, ha az ilyen szerződésszegést, késedelmet vagy mulasztást a Tungsram IS írásos felszólítását követő tíz (10) napon belül nem orvosolja ).

Megszüntetés az Ön részéről.

Azonnal megszüntetheti a Szerződést a Tungsram IS-nek küldött írásos felmondás útján, amennyiben: (a) a Tungsram IS itt fogalt nyilatkozata vagy szavatosságvállalása  lényeges tekintetben valótlannak bizonyul a nyilatkozat megtételétől kezdve; (b) a Tungsram IS lényeges tekintetben késedelmesen vagy nem teljesíti az itt foglalt kötelezettségeit vagy megállapodásait, amely szerződésszegést, késedelmet vagy mulasztást az Ön írásos felszólítását követő harminc (30) napon belül nem orvosolja. Továbbá bármikor megszüntetheti a jelen Szerződést indoklással vagy anélkül kilencven (90) napos felmondással.

 Fizetésképtelenség miatti megszűnés. Bármely fél megszüntetheti a jelen Szerződést írásos értesítést küldve a másik félnek az alábbi események bármelyikének előfordulása esetén: (i) csődgondnokot neveznek ki a másik félhez vagy annak tulajdonához; (ii) a másik fél általános engedményezést tesz a hitelezői javára; (iii) a másik fél csődeljárást, fizetésképtelenség miatti vagy adós mentesítési eljárást kezdeményez vagy kezdeményeznek ellene, melyet önkéntes eljárás esetén nem szüntetnek meg hatvan (60) napon belül; vagy (iv) a másik felet felszámolják vagy végelszámolják.

Szavatosság.

* Tungsram IS szavatolja, hogy a DVD-k, melyeken a szoftvert szállítja, hibamentesek 90 napig az adásvétel eredeti időpontjától számítva a vásárlási nyugtán feltüntetettek szerint. Ez a korlátozott szavatosság érvényét veszti, amennyiben a DVD-k vagy a védőeszközök hibája balesetből, nem rendeltetésszerű használatból, lopásból, elvesztésből vagy helytelen alkalmazásból ered.

* A korlátozott szavatossági idő az eredeti tulajdonos általi ELSŐ vásárlás időpontjától számít, és semmi esetre sem terjeszthető ki egy új tulajdonosra, ha a Szoftvert átruházza az eredeti tulajdonos.

* Amennyiben a szavatossági időn belül a DVD-k hibásnak bizonyulnak, a Tungsram IS teljes felelőssége és a kizárólagos jogorvoslat a Tungsram IS választása szerint magában foglalja a) a hibás DVD-k vagy védőeszköz ingyenes javítását vagy cseréjét, amennyiben azt visszaküldik a Tungsram IS részére az adásvétel igazolásával együtt, vagy (b) a licencdíj visszatérítését. Minden csereprogramra az átvétel időpontjától számított 90 napig érvényes a szavatosság.

* Bár a Tungsram IS teszteli a Szoftvert, a Szoftver „AHOGY VAN” állapotban kerül értékesítésre egy bizonyos célnak való megfelelést vagy alkalmasságot, vagy folyamatos üzemet vagy hibamentességet illető kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság nélkül. A Tungsram IS elhárít minden egyéb kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, beleértve az értékesíthetőségre, egy bizonyos célnak való megfelelésre, minőségre, teljességre vagy a Szoftver funkcióinak pontosságára vonatkozó szavatosságot. Ez a szavatosság kifejezett törvényi jogokat biztosít az Ön számára, ezen felül országonként eltérő egyéb jogai is lehetnek.

* A Tungsram IS alkalmazottjai, forgalmazói, viszonteladói, ügynökei vagy tanácsadói által adott tanácsok és információk nem képeznek garanciát a Tungsram IS részéről, vagy terjesztik ki a jelen Szerződésben foglalt szavatosságot. Néhány állam nem engedélyezi a hallgatólagos szavatosságok kizárását, ezért ez a bekezdés lehet, hogy Önre nem vonatkozik.

* Ön szavatolja és kötelezettséget vállal a Tungsram IS és társvállalatai, valamint leányvállalatai felé, hogy (a) a jelen Szerződés végrehajtását és teljesítését, a benne foglalt kötelezettségek teljesítését az összes szükséges társaság és részvényes megfelelően engedélyezte az Ön részéről; (b) a jelen Szerződést megfelelően végrehajtja és teljesíti, és a jelen Szerződés jogszerű, érvényes és Önre nézve kötelező erejű, mely érvényesíthető Önnel szemben a benne foglalt feltételeknek megfelelően; (c) nem jár el olyan módon (vagy nem mulaszt el olyan módon eljárni), mely befolyásolja Szoftvert, ide értve, de nem kizárólagosan, vírusok vagy férgek telepítését, a kommunikációs protokollok helytelen használatát vagy a nem megfelelő használatot. 

Felelősség kizárása. Kivéve, amennyiben a fentiekben kifejezetten meghatározásra került, egyik fél sem biztosíthat semmilyen, kifejezett, hallgatólagos, törvényen alapuló vagy egyéb szavatosságot, beleértve korlátozás nélkül az értékesíthetőség, rendszerintegráció, jogtisztaság vagy egy bizonyos felhasználásra való alkalmasság szavatolását. Ön és a Tungsram IS egyaránt kifejezetten lemond az itt kifejezetten nem feltüntetett garanciákról.   AZ ELŐZŐEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A Tungsram IS NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ ArchiFM Szoftverhez VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI ÉS HIBAMENTES LESZ. A Tungsram IS NEM AD KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS NYILATKOZATOT VAGY EGYÉB SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VAGY AZ ArchiFM Szoftver HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. 

A Tungsram IS fenntartja a jogot a licencek tényleges használatának ellenőrzésére saját maga, vagy harmadik fél megbízottja által azzal, hogy az ellenőrzésről 30 nappal előre értesíti Önt.  

Felelősség.

Ön köteles megtéríteni a Tungsram IS-t és a leányvállalatait, tulajdonosait, társvállalatait, tisztviselőit, ügynökeit, alkalmazottait, partnereit és licencadóit bármely követelést, igényt, veszteséget vagy kárt, beleértve az ügyvédi díjakat, melyek az Ön Szoftverben foglalt tartamából, a Szolgáltatások vagy a Szoftver Ön általi használatából, a jelen a feltételeknek a megszegéséből erednek vagy ahhoz kapcsolódnak.

Felelősség korlátozása.  A Tungsram IS nem felel az elmaradt haszonért, a helyettesítő áru vagy szolgáltatás beszerzési költségért, közvetett, különleges, eshetőleges vagy következményi károkért, beleértve az adatvesztésből eredő károkat, akárhogyan és bármely felelősség értelmében is keletkeztek, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerződést, termékfelelősséget, szigorú felelősséget és gondatlanságot, akár tudatában volt vagy kellett volna lennie, akár tájékoztatták vagy kellett volna tájékoztatni az ilyen kárról. Semmilyen esetben sem haladja meg a Tungsram IS kártérítési kötelezettsége vagy kártalanítása a Tungsram IS számára az ilyen kötelezettség előfordulását okozó eseményt megelőző hat (6) hónapos időszak tekintetében kifizetett teljes összeget.

Személyes adatok.  A jelen Szerződés teljesítésekor a Tungsram IS az Ön nevében hozzáférhet olyan információkhoz vagy egyébként feldolgozhat olyan információkat, melyek egy természetes személyt azonosítanak vagy vele azonosíthatók („Személyes Adatok”). Az itt foglaltak szempontjából a Személyes Adatok „Feldolgozása” olyan műveletet vagy műveletek sorát jelenti vagy foglalja magában, melyet a Személyes Adatokkal végeznek, akár automatikus eszközökkel, akár anélkül, mint gyűjtés, rögzítés, rendezés, tárolás, adaptálás vagy változtatás, visszakeresés, hozzáférés, konzultáció, felhasználás, közzététel átadással, terjesztéssel vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátással; kiigazítás vagy kombinálás, blokkolás, törlés vagy megsemmisítés; és a „Feldolgozás”, „Feldolgozások”, „Feldolgozó” vagy „Feldolgozott” kifejezések viszonylagos jelentéssel rendelkeznek. Az ilyen Személyes Adatokhoz csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben fér hozzá vagy dolgozza fel egyébként, vagy az Ön írásos utasítására és annak megfelelően. Ezáltal Ön nyilatkozik és szavatolja, hogy a vonatkozó törvények értelmében jogosult a Személyes Adatok átadására a Tungsram IS részére a jelen Szerződés céljaira.

Adatvédelem.  A fenti rendelkezések korlátozása nélkül a Tungsram IS vállalja, hogy kereskedelmileg ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy a Személyes Adatokat bizalmasan kezelje, és elfogadja, hogy nem teszi közé egy harmadik fél számára a Személyes Adatokat (az alkalmazottakon, független vállalkozókon, ügynökökön és egyéb szolgáltatón kívül, akik a nevében járnak el, és akikre szintén vonatkozik a titoktartási kötelezettség, mely hasonló a Tungsram IS-éhez) az Ön előzetesen kézhez kapott kifejezett írásos jóváhagyása nélkül, és ha a vonatkozó törvény megkívánja, a vonatkozó adatok alanyának jóváhagyása nélkül. A Tungsram IS személyzetéből csak azok férnek hozzá Személyes Adatokhoz, akinek ez a munkájához feltétlenül szükséges a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan. A Tungsram IS arra utasítja az alvállalkozóit, hogy minden ésszerű intézkedést tegyenek meg, mely ahhoz szükséges, hogy a személyzetük megfeleljen a Személyes Adatokra vonatkozó kötelezettségeknek. A Tungsram IS megfelel minden Személyes Adat védelmére vonatkozó törvénynek.

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

* Jelen Szerződés NEM biztosít jogosultságot technikai támogatásra vagy javításra a Szoftverhez, melyet a Tungsram IS időről időre kínál. A Tungsram IS tetszése szerint és az értékesítési politikájának részeként az ilyen technikai támogatást és javításokat a Tungsram IS által időről időre meghatározott feltételek szerint bocsátja a Szoftver regisztrált felhasználóinak rendelkezésére.

* Jelen Szerződés a teljes, hiánytalan és kizárólagos megállapodást képezi Ön és a Tungsram IS között a Szoftverre vonatkozóan, és felülír minden korábbi, írásos vagy szóbeli megállapodást és megegyezést.

* Amennyiben a jelen Szerződés bármely részét vagy rendelkezését törvényellenesnek találja az illetékes eljáró hatóság, azt a részt vagy rendelkezést a megengedett maximális mértékben kell érvényesíteni, és a Szerződés többi része teljesen érvényes és hatályos marad.

* A jelen Szerződésre Magyarország törvényei az irányadók. A jelen Szerződésből eredő jogvitákról, ideértve a Szerződés érvényességére, értelmezésére vagy megszüntetésére vonatkozó vitákat, kizárólagosan és véglegesen a budapesti Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara mellett működő Állandó Választottbíróság jogosult dönteni a saját eljárásrendje szerint. Az ítélkezés helye Budapest, a nyelve angol, Ön ezennel aláveti magát ennek a bírósági kikötésnek. 

ÉRTESÍTÉSEK

A jelen Szerződésre vonatkozó minden megkeresést a következő címre kell küldeni:

Tungsram Innovative Solutions Kft.
Záhony u. 7. (Graphisoft Park “i” ép.)
1031 Budapest, Magyarország